Řešení v oblasti financí

oddělovač
MENU
Řízení obchodních případů v přímém kanále a v prodeji přes vendorskou síť, centralizace dat z externích systémů na jedno místo, nahrazení množství excelových souborů, které vede ke zvyšování efektivity obchodního týmu. Plánování a vyhodnocení marketingových kampaní cílených na klienty.
Oddělovač

Situace u zákazníka

Ředitel partnerských sítí

  • Neexistuje přehled o aktivitách obchodních manažerů u společného klienta
  • Obtížná řiditelnost jednotlivých partnerských sítí
  • Odcházející obchodní manažer sebou odnáší kontakty i informace
  • Skenované dokumenty se musí ručně zakládat

Ředitel úseku zpracování smluv

  • Časté dotazy od obchodních manažerů na podmínky smluv
  • Ruční zakládání dokumentů ze scanovny na konkrétní uložiště

Service desk manažer

  • Pomalé zpracování dotazů na Service desk
  • Opakované dotazy operátorů na to samé téma
  • Partner nemusí být spokojený s dobou zpracování

Naše možná řešení

Řízení obchodních manažerů a jejich aktivit

  • Snadné vedení záznamů o komunikacích s klienty
  • Efektivní řízení obchodních manažerů a celých sítí obchodních partnerů
  • Sdílený přehled hotových a rozpracovaných bodech u partnera
  • Databáze všech kontaktů a fází jednání s obchodními partnery

Smluvní dokumentace

  • Centralizované uložiště faktur a smluv
  • Přehledné uspořádání dokumentů a dat
  • Možnost okamžitého nahlédnutí do podmínek smluv

Service desk

  • Přehled o datech klientů, reklamacích a historii komunikace
  • Rychlé zpracování požadavků obchodních partnerů
Oddělovač

Přínosy zavedení CRM

  • Centralizované informace o obchodních partnerech a aktivitách obchodních manažerů
  • Díky reportingu získáte přehledu o aktivitách i celé skupiny manažerů za určité období
  • Podpora činnosti obchodních manažerů díky přímé integraci (např. do Outlooku, tabletu, mobilního telefonu, napojení na Ares, do mapových podkladů, atd.)
  • Rychlý přístup k dokumentům z detailu obchodního partnera
  • Automatické zpracování dokumentů ze scanovny a zařazení do správné složky
  • Snadné zadávání požadavků přes Service desk a přiřazení k danému obchodnímu partnerovi
  • Přímé napojení na telefonní ústřednu a automatické otevírání detailu záznamu volajícího